Mestverwerking

MESTVERWERKING

De verplichting om mest te laten verwerken geldt alleen als er op uw bedrijf meer mest wordt geproduceerd dan u op uw grond mag uitrijden.

Veehouders moeten een deel van de mest die op het bedrijf is geproduceerd laten verwerken. Op deze manier wil het ministerie van Economische Zaken de druk op de gebruiksnormen voor mest verminderen en werken aan een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet. Veehouders regelen dit door mestverwerkingsovereenkomsten af te sluiten met mestverwerkers.

Verwerkingspercentages mest
Regio 2014 2015 2016
Zuid 30% 50% 55%
Oost 15% 30% 35%
Overig 5% 10% 10%

ONZE MESTVERWERKING

In onze biogas installaties in Veendam en in Stadskanaal wordt de mest gehygienseerd om te voldoen aan de nieuwe mestverwerkingsplicht voor varkens- en veehouders.

Hygiëniseren houdt in dat we de mest een uur lang op 70 graden verwarmen, zo word de mest exportwaardig gemaakt.

Daarna gaat het door een scheider, dit kan op verschillende manieren:

  • vijzelpers
  • trommelscheider
  • centrifuge (decanter)

Bij beide installaties decanteren wij de mest en word de dunne fractie met weinig fosfaat en veel stikstof en kali in de regio afgezet. De gehygieniseerde vaste digestaat word door ons naar verschillende afnemers in Duitsland afgezet.

Door het vergistingsproces word de organisch gebonden stikstof omgezet in minerale stikstof, deze is vergelijkbaar met kunstmest.

Gehaltes vloeibare fractie in kg per ton

Locatie Fosfaat N Kali
Veendam  1,25 7,5   9 á 10
Stadskanaal  1,60 8,5 10 á 11


Gehaltes vaste fractie in kg per ton

Locatie Fosfaat N Kali
Veendam  25 7,5   9 á 10
Stadskanaal  16 8,5 10 á 11

DEFINITIE VAN MESTVERWERKING

Onder mestverwerking word verstaan , dat de mest onomkeerbaar uit de Nederlandse landbouw word gehaald, dat kan op verschillende manieren:

  • Verbranden van mest of vergassen (Dep Moerdijk verbranden kippenmest).
  • Export voornamelijk kippenmest,  vaste fractie van varkensmest en digestaat.
  • Mestverwerkingscontracten
    3PO   veehouder – bewerker – verwerker (exporteur)
    VVO   veehouder – veehouder – bewerker / verwerker