Akkerbouw

AKKERBOUW

Sinds 2000 verbouwen wij  mais voor diverse veehouders  in de regio .

De verbouw van mais voor derden werd steeds groter, zo hebben wij onze akkerbouwtak  in de loop van de jaren uitgebreid in de vorm van eigen grond,  erfpacht  en pachtgrond .

Ons bouwplan ziet er als volgt uit:

  • Tarwe 150 ha
  • Bieten 8 ha
  • 
Mais 262 ha

Tevens kunnen wij u de complete teeltverzorging van zaaien tot oogsten verzorgen.
Onze ambitie is om deze tak nog verder uit te breiden.