Onze geschiedenis

 • 1978

  Oprichten van het Loonbedrijf

  Henk van Oosten runde samen met zijn ouders en broer een melkvee- en varkensbedrijf in Muntendam. De familie wilde graag uitbreiden en zo besloot Henk te beginnen met het reinigen van sloten bij agrariërs, dus werd in 1978 de eerste stap gezet voor het oprichten van een loonbedrijf.

 • 1986

  Uitbreiding

  Al gauw werden de werkzaamheden uitgebreid met:
  - Het kuilen van gras
  - Verspreiden van mest

  Het verspreiden van mest begon steeds grotere vormen aan te nemen, doordat de vraag naar een anti-stuifdek over de pas gezaaide suikerbieten toenam en ook de vraag naar mest als voeding voor de plant.

  Het loonbedrijf heeft hier goed op ingespeeld. 
Het gevolg hiervan was dat in 1986 het bedrijf zich heeft gespecialiseerd in het verwerken van organische mest.

 • 1990

  Opslag voor drijfmest

  Om goed te kunnen voldoen aan de wensen van de klant, werd het al snel duidelijk dat ervoor gezorgd moest worden voor een voorraad organische mest. In 1990 is begonnen met het bouwen van opslag voor drijfmest. De opslaglocatie van 17.500 m3 is gevestigd aan het A.G. Wildervanckkanaal te Veendam, zodat ook schepen daar mest kunnen lossen. Door de scheepvaart kan in een korte tijd veel mest worden aangevoerd. Deze locatie heeft er toe bijgedragen dat het bedrijf is uitgegroeid tot één van de grotere drijfmestverwerkers van Noord-Nederland.

 • 1992

  Grondverzet en Akkerbouw

  In 1992 zijn door overname van een Loonbedrijf in Gieterveen de werkzaamheden verder uitgebreid met de tak grondverzet en akkerbouw (bieten- en aardappelrooien).

 • 1995

  Verhuizing loonbedrijf

  In juni 1995 is het familiebedrijf opgesplitst. Henk van Oosten blijft het loonbedrijf runnen en zijn vader en broer het veebedrijf in Muntendam. De akkerbouw werkzaamheden op het loonbedrijf in Gieterveen werden toen beëindigd. Het loonbedrijf is daarna verhuist naar Duurkenakker 25 te Meeden.

 • 2000

  Bemonsteren van mest verplicht

  Doordat in het jaar 2000 het wegen en bemonsteren van mest verplicht werd, is er besloten om trekker/ tank transport te vervangen door transport d.m.v. een vrachtwagen met weeg- en monsterapparatuur. Zo is in 1999 de eerste vrachtwagen aangeschaft, in 2000 de tweede en in 2002 de derde en de vierde.

  Vervolgens is in hetzelfde jaar Loonbedrijf H. van Oosten opgesplitst in:
  - H. van Oosten Loon- & Grondverzetbedrijf B.V.
  - H. van Oosten Intermediair & Logistiek B.V.

 • Heden

  Huidige situatie

  Binnen H. van Oosten Loon- & Grondverzetbedrijf is agrarisch loonwerk en grondverzet nog steeds de belangrijkste activiteit van het bedrijf. 
Onder H. van Oosten Intermediair & Logistiek B.V. valt de mestdistributie.

  Daarnaast hebben we H. van Oosten Akkerbouw B.V. opgericht, vanuit hier worden alle akkerbouwwerkzaamheden gedaan en hier valt ons eigen landbouwgrond onder.

  In het bedrijf werken in totaal 20 medewerkers, waarvan 5 mensen werkzaam zijn op het kantoor,
7 medewerkers in het loonwerk waarvan 2 gedetacheerd zijn aan de biogas installatie in Veendam en 8 vrachtwagenchauffeurs. In het seizoen word dit aangevuld door diverse ZZP-ers.